13/12/17  Tin của trường  49
100% cán bộ công nhân viên tham gia phòng chống bão 
 25/04/16  Tin của trường  249
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Phú Quý 1.